سفارش تبلیغ
صبا

و بهترین هدیه‌ای که میتوانستم بگیرم از امامی رئوف که چند سالی افتخار نوکریش را داشته‌ام آن هم در شب میلادش تنها همین بود، و بهتر از این نمی شد!! آقا ممنونتم.
و چه ارمغانی ارزشمندتر از دیدار نائب ولی عصرم آن هم از نزدیک؛
و اقتدا کردن نماز واجب به امام جماعتی مقتدایم در جماعتی 50-40 نفری؛
و شنیدن صدای خوش لحن و آوای زیبای اذان و اقامه از حنجره ولیم ؛
و باز پندهای پدرانه و حکیمانه امامم و توصیه‌های اختصاصی ایشان به درس خواندن، تهذیب نفس و بصیرت سیاسی.

پ.ن:
- اسعد الله یا بقیه الله .
- سوال شد : چرا نام این شهر سامراست؟ / جواب دادند : « سُــر  ِ مَــن رَ ءا»ست، یعنی هر کس با دیدن این شهر مسرور می‌شود!.
-چگونه شکرش را بجای آرم؟ "و لله الحمد".
- و چه خاطره‌ها بر ما شد.


اویس  |  پنج شنبه 90 اسفند 11  |    رد پا