سفارش تبلیغ
صبا

 پیش مقدمه1:
   عوالم مختلفی است برای یک آدمی از عالم قبل از تولد، تولد، زندگی دنیوی، برزخ، آخرت و عوالم دیگر؛ که اینجا نه قصد بیان اعتقاداتم را دارم و نه قصد بیان اصول و فروعی از دین اسلام. 

پیش مقدمه2:
 در هر عالــَـم مراحلی بر انسان می‌گذره که بسته به نوع و فراخور انسان از اهمیت نسبی برخوردارند.

مقدمه:
   قاعده اول :
     ما در ادبیات فارسی داریم: هر چیزی در این عالم اگر مفرد و واحد نباشد، جمع است؛ و چیزی بدین مضمون. پس به هر آنچه که گفته می‌شود، یک (1) مفرد است و از یکی بیشتر همیشه جمع.
   قاعده دوم :
    اما در ادبیات عرب به غیر از مفرد و جمع، مثنی را نیز داریم که به معنی "دو" یا "دوتا" می‌باشد و بدین ترتیب : مفرد ، مثنی ، جمع؛ و نتیجتن هر چیزی یا مفرد است (یک) و یا مثنی(دو) و در غیر این صورت جمع (سه و از سه بیشتر).


طبق قاعده اول : چند سالی است که در مرحله مهمی از زندگانی‌ام، دیگر مفرد نیستم و جمع بسته شده‌ایم ...
و بر اساس قاعده دوم : در شرف جمع شدن‌یم ...!


اویس  |  چهارشنبه 91 اسفند 2  |    رد پا