سفارش تبلیغ
بررسی مالکیت دامنه هاست ایران

 - صبحانه می‌خوری ؟
 - بله.
 - ولـــی من خیــلی خوابم میـــــاد !
 - خــــــوب؛ بخـــواب .
 - یعنی خـــودت می‌خوری؟!
 - خوب، آره !
 - آخـیــــــــــش ...


اویس  |  دوشنبه 92 بهمن 28  |    رد پا