سفارش تبلیغ
صبا

تصورش رو بکن، بعد از یه شب نسبتا سخت که چندباری از خواب بیدار شدی و باز خوابیدی!
صبح که پا می‌شی تا آماده بشی برای فعالیت روزانه و احیانا رفتن به بیرون از خانه برای [درس، کار و ...]
ناگهان چشمت به میز غذاخوری می‌افته و می‌بینی که سفره صبحانه پهنه و صبحانه مفصلی روش چیده شده .
چقدر هیجان زده می‌شی و خوشحال!

راستی کی اینا رو آماده کرده؟!
کی وقت کرده تا به این سرعت و دقت همه را مرتب و کامل محیا کنه؟!
مگه تو این شبا، اون نبوده که بیش از 2 ساعت متوالی، نتونسته بخوابه؟!!
با چه قدرتی و همتی؟ با چه عشقی؟

و اینست حکایت صبحگاهی ما!
فقط می‌تونم بگم مـمـنـــونــــــم.


اویس  |  یکشنبه 93 فروردین 24  |    رد پا